Tags

, , , , , , ,

ต่อจากกระทู้ที่แล้วนะครับ

computer

ผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นครับ เช่น

int a = 1;  <– กำหนดตัวแปร  a = 1

int b = 5;  <– กำหนดตัวแปร  b = 5

while(a<=b);   กำหนดเงื่อนไข ถ้า a น้อยกว่า b  ให้ลงไปทำบรรทัดต่อไป

{

print”i love you”;  เข้าเงื่อนไข ให้พิมพ์คำว่า i love you

a++;   ตัวแปร a จะเพิ่มค่าทีละ 1     ( จากเดิม a=1  เพิ่มก็เป็น 2 )

} พอตัวแปร a น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5  ก็จะจบเงื่อนไข

end

***********

ตัวอย่างข้างต้นคือ loop ง่ายๆ  แต่จริงๆมันคือ basic ที่ไปใช้ได้กับทุกภาษา จริงเขียนโปรแกรมมันก็มีแค่นี้หละครับ

ว่างๆจะมาเขียนเพิ่มนะครับ ขอบคุณครับ

 

Advertisements