เสริมมงคล

 

แต่ที่ดีที่สุดคือ รักพ่อแม่ เคารพให้เงิน เลี้ยงดูพ่อแม่

Advertisements